User Tools

Site Tools


4978--minh-thanh-nguy-n-b-nh-la-gi

Minh Thanh là một xã của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Thái Học, xã Bắc Hợp.
  • Đông giáp xã Bắc Hợp, xã Hoa Thám.
  • Nam giáp xã Tam Kim.
  • Tây giáp thị trấn Nguyên Bình.

Xã Minh Thanh có diện tích 26,58 km², dân số năm 1999 là 1.438 người.[1], mật độ dân cư đạt 54 người/km².

Xã Minh Thanh được chia thành các xóm: Cô Ba, Bản Hỏ, Nà Khoang, Nà Luộc, Nà Rỏng, Nà Tổng, Tổng Lau, Vũ Ngược.

Sông Nguyên Bình chảy qua địa bàn xã Minh Thanh, song song với tuyến quốc lộ 34 theo chiều đông tây. Minh Thanh có hang Thẳm Loỏng.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
4978--minh-thanh-nguy-n-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)