User Tools

Site Tools


4979--10122-fr-ding-la-gi

10122 Fröding
Tên
Tên Fröding
Tên chỉ định 1993 BC5
Phát hiện
Người phát hiện E. W. Elst
Ngày phát hiện 26 tháng 1 năm 1993
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1701602
Bán trục lớn (a) 3.2165269 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.6692020 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.7638518 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 2002.071128 days
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 0.50128°
Kinh độ (Ω) 156.12955°
Acgumen (ω) 284.31305°
Độ bất thường trung bình (M) 269.33410°

10122 Fröding là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2002.071128 days.[1]

Nó được phát hiện ngày 26 tháng 1 năm 1993.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2008. 
4979--10122-fr-ding-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)