User Tools

Site Tools


4980--10251-mulisch-la-gi

10251 Mulisch

Tên
Tên Mulisch
Tên chỉ định 3089 T-1
Phát hiện
Người phát hiện C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld
Ngày phát hiện 26 tháng 3 năm 1971
Nơi phát hiện Đài thiên văn Palomar
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0864752
Bán trục lớn (a) 2.3330480 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.1312972 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.5347988 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.56 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 2.06312°
Kinh độ (Ω) 251.08030°
Acgumen (ω) 205.52385°
Độ bất thường trung bình (M) 231.51095°

10251 Mulisch là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1301.6191419 ngày (3.56 năm).[1] Nó được đặt theo tên Harry Mulisch, a Dutch author.

Nó được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 1971.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 4 tháng 5 năm 2008. 
4980--10251-mulisch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)