User Tools

Site Tools


4982--10604-susanoo-la-gi

Susanoo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Urata
Nơi khám phá Đài thiên văn Nihondaira
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10604
Tên thay thế 1996 VJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8305580
Viễn điểm quỹ đạo 3.5235062
Độ lệch tâm 0.1090559
Chu kỳ quỹ đạo 2068.3823285
Độ bất thường trung bình 2.42641
Độ nghiêng quỹ đạo 11.11422
Kinh độ của điểm nút lên 51.06929
Acgumen của cận điểm 357.70886
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

10604 Susanoo (1996 VJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1996 bởi T. Urata ở Đài thiên văn Nihondaira.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10604 Susanoo
4982--10604-susanoo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)