User Tools

Site Tools


4983--10784-noailles-la-gi

Noailles
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 4 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10784
Tên thay thế 1991 RQ11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5170231
Viễn điểm quỹ đạo 2.7334059
Độ lệch tâm 0.0412124
Chu kỳ quỹ đạo 1553.6229062
Độ bất thường trung bình 94.67247
Độ nghiêng quỹ đạo 15.93174
Kinh độ của điểm nút lên 134.55722
Acgumen của cận điểm 60.03413
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0309
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.40

10784 Noailles (1991 RQ11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 9 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 10784 Noailles
4983--10784-noailles-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)