User Tools

Site Tools


4984--7710-ishibashi-la-gi

Ishibashi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 30 tháng 11 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7710
Tên thay thế 1994 WT2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.2492259
Viễn điểm quỹ đạo 3.5882341
Độ lệch tâm 0.0495810
Chu kỳ quỹ đạo 2308.8495445
Độ bất thường trung bình 65.51966
Độ nghiêng quỹ đạo 6.28266
Kinh độ của điểm nút lên 41.91002
Acgumen của cận điểm 16.13214
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

7710 Ishibashi (1994 WT2) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 11 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7710 Ishibashi
4984--7710-ishibashi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)