User Tools

Site Tools


4985--8073-johnharmon-la-gi

Johnharmon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 24 tháng 1 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8073
Tên thay thế 1982 BS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1531190
Viễn điểm quỹ đạo 3.0287290
Độ lệch tâm 0.1689764
Chu kỳ quỹ đạo 1523.2824842
Độ bất thường trung bình 170.33914
Độ nghiêng quỹ đạo 12.75140
Kinh độ của điểm nút lên 296.31399
Acgumen của cận điểm 119.09651
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

8073 Johnharmon (1982 BS) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 1 năm 1982 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8073 Johnharmon
4985--8073-johnharmon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)