User Tools

Site Tools


4987--8375-kenzokohno-la-gi

Kenzokohno
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 12 tháng 1 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8375
Tên thay thế 1992 AP1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6986860
Viễn điểm quỹ đạo 3.5945340
Độ lệch tâm 0.1423513
Chu kỳ quỹ đạo 2038.7445275
Độ bất thường trung bình 13.02530
Độ nghiêng quỹ đạo 0.81031
Kinh độ của điểm nút lên 268.31097
Acgumen của cận điểm 146.61097
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

8375 Kenzokohno (1992 AP1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 1 năm 1992 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8375 Kenzokohno
4987--8375-kenzokohno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)