User Tools

Site Tools


4988--8544-sigenori-la-gi

Sigenori
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 17 tháng 12 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8544
Tên thay thế 1993 YE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1090653
Viễn điểm quỹ đạo 2.5068573
Độ lệch tâm 0.0861782
Chu kỳ quỹ đạo 1280.6817097
Độ bất thường trung bình 27.35056
Độ nghiêng quỹ đạo 0.95322
Kinh độ của điểm nút lên 149.98870
Acgumen của cận điểm 316.69063
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

8544 Sigenori (1993 YE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 12 năm 1993 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8544 Sigenori
4988--8544-sigenori-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)