User Tools

Site Tools


4989--8704-sadakane-la-gi

Sadakane
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 17 tháng 12 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8704
Tên thay thế 1993 YJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7844723
Viễn điểm quỹ đạo 2.5731715
Độ lệch tâm 0.1809921
Chu kỳ quỹ đạo 1174.7109787
Độ bất thường trung bình 224.32245
Độ nghiêng quỹ đạo 3.48747
Kinh độ của điểm nút lên 296.56013
Acgumen của cận điểm 91.63338
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

8704 Sadakane (1993 YJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 12 năm 1993 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8704 Sadakane
4989--8704-sadakane-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)