User Tools

Site Tools


4992--9107-narukospa-la-gi

9107 Narukospa (tên chỉ định: 1997 AE4) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Takao Kobayashi ở Trạm quan sát Ōizumi ở Ōizumi, tỉnh Gunma, Nhật Bản, ngày 6 tháng 1 năm 1997. Nó được đặt theo tên thị trấn Naruko (bây giờ là một phần Ōsaki), tỉnh Miyagi, Nhật Bản.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 9001–10000
  • JPL Small-Body Database Browser
4992--9107-narukospa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)