User Tools

Site Tools


4993--9253-oberth-la-gi

9253 Oberth (1171 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1971 Mar. 25 bởi C. J. van Houten và I. van Houten-Groeneveld ngày Palomar Schmidt plates taken bởi T. Gehrels.

4993--9253-oberth-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)