User Tools

Site Tools


4994--9438-satie-la-gi

Satie
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 5 tháng 3 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9438
Đặt tên theo Erik Satie
Tên thay thế 1997 EE16
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7880302
Viễn điểm quỹ đạo 2.6751392
Độ lệch tâm 0.1987621
Chu kỳ quỹ đạo 1217.6388380
Độ bất thường trung bình 14.34592
Độ nghiêng quỹ đạo 3.84514
Kinh độ của điểm nút lên 183.66001
Acgumen của cận điểm 126.04099
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.3

9438 Satie (1997 EE16) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 3 năm 1997 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9438 Satie
4994--9438-satie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)