User Tools

Site Tools


4995--9609-ponomarevalya-la-gi

Ponomarevalya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 26 tháng 8 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9609
Đặt tên theo Valery Ponomarev
Tên thay thế 1992 QL2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7104874
Viễn điểm quỹ đạo 3.2995744
Độ lệch tâm 0.0980168
Chu kỳ quỹ đạo 1902.7066795
Độ bất thường trung bình 16.66099
Độ nghiêng quỹ đạo 9.38047
Kinh độ của điểm nút lên 242.24292
Acgumen của cận điểm 74.93938
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

9609 Ponomarevalya (1992 QL2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 8 năm 1992 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9609 Ponomarevalya
4995--9609-ponomarevalya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)