User Tools

Site Tools


4996--9757-felixdejager-la-gi

Felixdejager
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 8 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9757
Tên thay thế 1991 GA6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.725294014828362
Viễn điểm quỹ đạo 3.065760917146089
Độ lệch tâm .05879186198664578
Chu kỳ quỹ đạo 1799.657912340012
Độ bất thường trung bình 60.07945172621306
Độ nghiêng quỹ đạo .9360081329654519
Kinh độ của điểm nút lên 285.0864363848524
Acgumen của cận điểm 32.91652302429329
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

9757 Felixdejager (1991 GA6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 4 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9757 Felixdejager
4996--9757-felixdejager-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)