User Tools

Site Tools


4997--9936-al-biruni-la-gi

9936 Al-Biruni
AnimatedOrbitOf9936AlBiruni.gif
Quỹ đạo của 9936 Al-Biruni (màu xanh), các hành tinh (màu đỏ) và Mặt Trời (màu đen). Hành tinh ngoài cùng là Sao Mộc.
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst & V. Ivanova
Ngày khám phá 8 tháng 8 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9936 Al-Biruni
Đặt tên theo Abu Rayhan Biruni
Tên thay thế 1986 PN4, 1981 UV12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007
Cận điểm quỹ đạo 2.4865879 AU
Viễn điểm quỹ đạo 3.6617255 AU
Bán trục lớn 3.0741567 AU
Độ lệch tâm 0.1911317
Chu kỳ quỹ đạo 1968.7358189 d
Độ bất thường trung bình 342.96505°
Độ nghiêng quỹ đạo 15.47567°
Kinh độ của điểm nút lên 310.68967°
Acgumen của cận điểm 12.73603°
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Kích thước ~20 km[1]
Chu kỳ tự quay 10.704 h
Nhiệt độ bề mặt min tr b max
Kelvin
Celsius
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

9936 Al-Biruni là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó quay quanh Mặt Trời mỗi 5.39 năm.[2]

Được phát hiện ngày 8 tháng 8 năm 1986 bởi Eric Elst và Violeta Ivanova ở Bulgarian National Astronomical Observatory ở Smolyan, tên chỉ định của nó là "1986 PN4". It was later renamed "Al-Biruni" after Al-Biruni, an eleventh century Persian scientist who made important contributions to anthropology, Toán học và astronomy.[3]

  1. ^ Clark, Maurice; Joyce, Brian (2003). “Asteroid lightcurve photometry from Goodsell Observatory (741)”. The Minor Planet Bulletin 30 (1): 4–7. Bibcode:2003MPBu...30....4C. ISSN 1052-8091.  Đã định rõ hơn một tham số trong |work=|journal= (trợ giúp)
  2. ^ “9936 Al-Biruni (1986 PN4)”. JPL Small-Body Database Browser. 
  3. ^ MPC 60728 Minor Planet Center
4997--9936-al-biruni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)