User Tools

Site Tools


4998--phan-thanh-nguy-n-b-nh-la-gi

Phan Thanh là một xã của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Phan Thanh có diện tích 52,22 km², dân số năm 1999 là 2.462 người.[1], mật độ dân cư đạt 47 người/km².

Xã Phan Thanh được chia thành các xóm: Bình Đường, Bản Chiếu, Lũng Chủ, Nậm Sâư, Tổng Sinh, Phúng Liáng, Cáng Cam, Phiêng Lầu-Pác Cai, Nà Mùng.

Trên địa bàn xã Phan Thanh có một số ngọn núi như Cà Thoong, Pia Nón. sông Năng và sông Pác Phán chảy qua địa phận xã Phan Thanh.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
4998--phan-thanh-nguy-n-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)