User Tools

Site Tools


4999--10123-fide-ja-la-gi

10123 Fideöja
Tên
Tên Fideöja
Tên chỉ định 1993 FJ16
Phát hiện
Người phát hiện Uppsala-ESO Survey of Asteroids và Comets
Ngày phát hiện 17 tháng 3 năm 1993
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.2056863
Bán trục lớn (a) 2.2692620 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.8025059 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.7360181 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.42 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 4.05314°
Kinh độ (Ω) 76.91308°
Acgumen (ω) 267.47571°
Độ bất thường trung bình (M) 10.54791°

10123 Fideöja là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1248.6058968 ngày (3.42 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 17 tháng 3 năm 1993.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2008. 
4999--10123-fide-ja-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)