User Tools

Site Tools


5001--10424-gaillard-la-gi

Gaillard
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 20 tháng 1 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10424
Tên thay thế 1999 BD5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0748769
Viễn điểm quỹ đạo 2.6200749
Độ lệch tâm 0.1161243
Chu kỳ quỹ đạo 1313.7118787
Độ bất thường trung bình 167.21865
Độ nghiêng quỹ đạo 2.27096
Kinh độ của điểm nút lên 358.51151
Acgumen của cận điểm 201.29573
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

10424 Gaillard (1999 BD5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 1 năm 1999 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10424 Gaillard
5001--10424-gaillard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)