User Tools

Site Tools


5002--10605-guidoni-la-gi

Guidoni
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi V. Giuliani và F. Manca
Nơi khám phá Sormano
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10605
Đặt tên theo Umberto Guidoni
Tên thay thế 1996 VC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6183548
Viễn điểm quỹ đạo 3.2798490
Độ lệch tâm 0.1121518
Chu kỳ quỹ đạo 1849.8353980
Độ bất thường trung bình 127.59112
Độ nghiêng quỹ đạo 0.94144
Kinh độ của điểm nút lên 270.72592
Acgumen của cận điểm 98.54699
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

10605 Guidoni (1996 VC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1996 bởi V. Giuliani và F. Manca ở Sormano.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10605 Guidoni
  • Citations of asteroids discovered ở Sormano Astronomical Observatory
5002--10605-guidoni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)