User Tools

Site Tools


5004--10785-dejaiffe-la-gi

Dejaiffe
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 4 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10785
Tên thay thế 1991 RD12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4936334
Viễn điểm quỹ đạo 3.1722576
Độ lệch tâm 0.1197736
Chu kỳ quỹ đạo 1741.6293785
Độ bất thường trung bình 103.96328
Độ nghiêng quỹ đạo 3.34884
Kinh độ của điểm nút lên 127.10587
Acgumen của cận điểm 284.18047
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

10785 Dejaiffe (1991 RD12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 9 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu. The asteroidđược đặt tên theo tên của Rene Dejaiffe, thuộc Royal Belgian Observatory.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
5004--10785-dejaiffe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)