User Tools

Site Tools


5005--8074-slade-la-gi

Slade
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 20 tháng 11 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8074
Tên thay thế 1984 WC2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3727321
Viễn điểm quỹ đạo 3.2027765
Độ lệch tâm 0.1488733
Chu kỳ quỹ đạo 1700.1223191
Độ bất thường trung bình 15.48520
Độ nghiêng quỹ đạo 7.72741
Kinh độ của điểm nút lên 271.00546
Acgumen của cận điểm 142.67179
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

8074 Slade (1984 WC2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 11 năm 1984 bởi E. Bowell ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8074 Slade
5005--8074-slade-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)