User Tools

Site Tools


5006--8220-nanyou-la-gi

8220 Nanyou là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1244.8598526 ngày (3.41 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 13 tháng 5 năm 1996.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2008. 
5006--8220-nanyou-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)