User Tools

Site Tools


5007--8377-elmerreese-la-gi

Elmerreese
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 23 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8377
Tên thay thế 1992 SD1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2940680
Viễn điểm quỹ đạo 2.7873738
Độ lệch tâm 0.0970799
Chu kỳ quỹ đạo 1479.2237478
Độ bất thường trung bình 334.87989
Độ nghiêng quỹ đạo 9.73152
Kinh độ của điểm nút lên 48.05793
Acgumen của cận điểm 294.42006
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

8377 Elmerreese (1992 SD1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1992 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8377 Elmerreese
5007--8377-elmerreese-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)