User Tools

Site Tools


5008--8545-mcgee-la-gi

McGee
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi B. G. W. Manning
Nơi khám phá Stakenbridge
Ngày khám phá 2 tháng 1 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8545
Tên thay thế 1994 AM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0591171
Viễn điểm quỹ đạo 2.6472195
Độ lệch tâm 0.1249597
Chu kỳ quỹ đạo 1318.4932523
Độ bất thường trung bình 44.93073
Độ nghiêng quỹ đạo 5.84953
Kinh độ của điểm nút lên 273.43086
Acgumen của cận điểm 120.11370
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

8545 McGee (1994 AM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 1 năm 1994 bởi B. G. W. Manning ở Stakenbridge.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8545 McGee
5008--8545-mcgee-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)