User Tools

Site Tools


5009--8706-takeyama-la-gi

Takeyama
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 3 tháng 2 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8706
Tên thay thế 1994 CM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5962369
Viễn điểm quỹ đạo 3.0987295
Độ lệch tâm 0.0882345
Chu kỳ quỹ đạo 1755.0528337
Độ bất thường trung bình 47.90047
Độ nghiêng quỹ đạo 8.61017
Kinh độ của điểm nút lên 33.05659
Acgumen của cận điểm 45.74222
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

8706 Takeyama (1994 CM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 2 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8706 Takeyama
5009--8706-takeyama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)