User Tools

Site Tools


5010--8850-bignonia-la-gi

Bignonia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 15 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8850
Đặt tên theo Bignonia
Tên thay thế 1990 VQ6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7203175
Viễn điểm quỹ đạo 3.2553259
Độ lệch tâm 0.0895315
Chu kỳ quỹ đạo 1886.3854167
Độ bất thường trung bình 196.39920
Độ nghiêng quỹ đạo 10.64626
Kinh độ của điểm nút lên 118.43496
Acgumen của cận điểm 237.16758
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

8850 Bignonia (1990 VQ6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 11 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8850 Bignonia
5010--8850-bignonia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)