User Tools

Site Tools


5012--9445-charpentier-la-gi

Charpentier
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 8 tháng 5 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9445
Tên thay thế 1997 JA8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0256871
Viễn điểm quỹ đạo 2.6535985
Độ lệch tâm 0.1341896
Chu kỳ quỹ đạo 1307.1419842
Độ bất thường trung bình 218.83720
Độ nghiêng quỹ đạo 2.07527
Kinh độ của điểm nút lên 194.80508
Acgumen của cận điểm 208.56857
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

9445 Charpentier (1997 JA8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 5 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9445 Charpentier
5012--9445-charpentier-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)