User Tools

Site Tools


5013--9610-vischer-la-gi

9610 Vischer là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2054.6139209 ngày (5.63 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1992.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
5013--9610-vischer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)