User Tools

Site Tools


5016--quang-th-nh-nguy-n-b-nh-la-gi

Quang Thành là một xã của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã thị trấn Tĩnh Túc, xã Thể dục, thị trấn Nguyên Bình, xã Tam Kim.
  • Đông giáp xã Tam Kim.
  • Nam giáp xã Tam Kim, xã Hưng Đại, xã Thành Công.
  • Tây giáp xã Thành Công, xã Phan Thanh.

Xã Quang Thành có diện tích 59,38 km², dân số năm 1999 là 1.578 người.[1], mật độ dân cư đạt 27 người/km².

Xã Quang Thành được chia thành các xóm: Cốc Bó, Giẻ Dả, Nà Hảy, Vài Khao, Khuổi Xả, Lũng Mười, Nà Lèng, Nà Lừa, Nà Pùng, Pác Tháy, Thôm Ca, Nà Lủng.

Trên địa bàn xã Quang Thành có núi Nà Nỉ. Tỉnh lộ 212 chạy qua phần phía đông của xã Quang Thành, trên tuyến có đèo Cô Li A. Quang Thành thuộc khu vực thượng nguồn của sông Hiến.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
5016--quang-th-nh-nguy-n-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)