User Tools

Site Tools


5018--10253-westerwald-la-gi

Westerwald
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. J. van Houten và I. van Houten-Groeneveld
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10253
Đặt tên theo Westerwald
Tên thay thế 2116 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9492360
Viễn điểm quỹ đạo 2.6416386
Độ lệch tâm 0.1508215
Chu kỳ quỹ đạo 1270.2715939
Độ bất thường trung bình 249.00642
Độ nghiêng quỹ đạo 0.38086
Kinh độ của điểm nút lên 53.24219
Acgumen của cận điểm 63.88613
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

10253 Westerwald (2116 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi C. J. van Houten và I. van Houten-Groeneveld ở Đài thiên văn Palomar. Nó được đặt theo tên Westerwald, a German mountain range.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10253 Westerwald
5018--10253-westerwald-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)