User Tools

Site Tools


5019--10425-landfermann-la-gi

Landfermann
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi ODAS
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 20 tháng 1 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10425
Tên thay thế 1999 BE6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3435669
Viễn điểm quỹ đạo 2.7266683
Độ lệch tâm 0.0755589
Chu kỳ quỹ đạo 1474.3329688
Độ bất thường trung bình 46.78274
Độ nghiêng quỹ đạo 2.22838
Kinh độ của điểm nút lên 152.46725
Acgumen của cận điểm 81.25748
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

10425 Landfermann (1999 BE6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 1 năm 1999 bởi ODAS ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10425 Landfermann
5019--10425-landfermann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)