User Tools

Site Tools


5020--10606-crocco-la-gi

Crocco
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi V. Giuliani và F. Manca
Nơi khám phá Sormano
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10606
Đặt tên theo Gaetano Arturo Crocco
Tên thay thế 1996 VD1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8205913
Viễn điểm quỹ đạo 3.4695159
Độ lệch tâm 0.1031659
Chu kỳ quỹ đạo 2037.2321146
Độ bất thường trung bình 117.40398
Độ nghiêng quỹ đạo 17.64719
Kinh độ của điểm nút lên 41.40228
Acgumen của cận điểm 259.28472
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

10606 Crocco (1996 VD1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1996 bởi V. Giuliani và F. Manca ở Sormano.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10606 Crocco
  • Citations of asteroids discovered ở Sormano Astronomical Observatory
5020--10606-crocco-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)