User Tools

Site Tools


5021--10786-robertmayer-la-gi

Robertmayer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen và L. D. Schmadel
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 7 tháng 10 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10786
Đặt tên theo Robert Mayer
Tên thay thế 1991 TC3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0658963
Viễn điểm quỹ đạo 2.3589711
Độ lệch tâm 0.0662336
Chu kỳ quỹ đạo 1201.9982419
Độ bất thường trung bình 287.42226
Độ nghiêng quỹ đạo 3.44557
Kinh độ của điểm nút lên 345.20977
Acgumen của cận điểm 124.78943
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

10786 Robertmayer (1991 TC3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 10 năm 1991 bởi F. Borngen và L. D. Schmadel ở Tautenburg. Nó được đặt theo tên Julius Robert Mayer, a German doctor và physicist.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
5021--10786-robertmayer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)