User Tools

Site Tools


5022--7713-tsutomu-la-gi

Tsutomu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 17 tháng 12 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7713
Tên thay thế 1995 YE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9745327
Viễn điểm quỹ đạo 2.9087845
Độ lệch tâm 0.1913150
Chu kỳ quỹ đạo 1393.5604886
Độ bất thường trung bình 107.01084
Độ nghiêng quỹ đạo 2.36956
Kinh độ của điểm nút lên 160.98560
Acgumen của cận điểm 259.37847
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

7713 Tsutomu (1995 YE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 12 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7713 Tsutomu
5022--7713-tsutomu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)