User Tools

Site Tools


5023--8075-roero-la-gi

Roero
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 14 tháng 8 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8075
Tên thay thế 1985 PE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5170593
Viễn điểm quỹ đạo 3.8714493
Độ lệch tâm 0.2120041
Chu kỳ quỹ đạo 2085.2237914
Độ bất thường trung bình 332.34263
Độ nghiêng quỹ đạo 11.61891
Kinh độ của điểm nút lên 154.94468
Acgumen của cận điểm 215.65090
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

8075 Roero (1985 PE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 8 năm 1985 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8075 Roero
5023--8075-roero-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)