User Tools

Site Tools


5024--8221-la-condamine-la-gi

La Condamine
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8221
Đặt tên theo Charles Marie de La Condamine
Tên thay thế 1996 NA4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6989077
Viễn điểm quỹ đạo 3.0934905
Độ lệch tâm 0.0681208
Chu kỳ quỹ đạo 1800.2840848
Độ bất thường trung bình 126.53721
Độ nghiêng quỹ đạo 1.74703
Kinh độ của điểm nút lên 182.67372
Acgumen của cận điểm 153.19040
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

8221 La Condamine (1996 NA4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1996 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8221 La Condamine
5024--8221-la-condamine-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)