User Tools

Site Tools


5025--8378-sweeney-la-gi

Sweeney
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 23 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8378
Tên thay thế 1992 SN1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0410078
Viễn điểm quỹ đạo 3.1068424
Độ lệch tâm 0.2070446
Chu kỳ quỹ đạo 1508.3157848
Độ bất thường trung bình 265.71261
Độ nghiêng quỹ đạo 15.08672
Kinh độ của điểm nút lên 11.35102
Acgumen của cận điểm 27.48417
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

8378 Sweeney (1992 SN1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1992 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8378 Sweeney
5025--8378-sweeney-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)