User Tools

Site Tools


5026--8546-kenmotsu-la-gi

Kenmotsu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 13 tháng 1 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8546
Tên thay thế 1994 AH3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2845383
Viễn điểm quỹ đạo 2.5208773
Độ lệch tâm 0.0491818
Chu kỳ quỹ đạo 1360.3475174
Độ bất thường trung bình 295.22307
Độ nghiêng quỹ đạo 4.40785
Kinh độ của điểm nút lên 267.08719
Acgumen của cận điểm 230.42817
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

8546 Kenmotsu (1994 AH3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 1 năm 1994 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8546 Kenmotsu
5026--8546-kenmotsu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)