User Tools

Site Tools


5027--8707-arakihiroshi-la-gi

Arakihiroshi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 12 tháng 2 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8707
Đặt tên theo Hiroshi Araki
Tên thay thế 1994 CE2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2403681
Viễn điểm quỹ đạo 2.5029783
Độ lệch tâm 0.0553639
Chu kỳ quỹ đạo 1334.0763645
Độ bất thường trung bình 171.88779
Độ nghiêng quỹ đạo 0.57211
Kinh độ của điểm nút lên 39.49260
Acgumen của cận điểm 271.09359
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

8707 Arakihiroshi (1994 CE2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 2 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8707 Arakihiroshi
5027--8707-arakihiroshi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)