User Tools

Site Tools


5028--8852-buxus-la-gi

Buxus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 8 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8852
Đặt tên theo Buxus
Tên thay thế 1991 GG6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8712556
Viễn điểm quỹ đạo 2.7020524
Độ lệch tâm 0.1816621
Chu kỳ quỹ đạo 1262.9876794
Độ bất thường trung bình 165.97394
Độ nghiêng quỹ đạo 4.12508
Kinh độ của điểm nút lên 26.99602
Acgumen của cận điểm 350.96639
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

8852 Buxus (1991 GG6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 4 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8852 Buxus
5028--8852-buxus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)