User Tools

Site Tools


5029--8994-kashkashian-la-gi

Kashkashian
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi B. A. Skiff
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 6 tháng 11 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8994
Tên thay thế 1980 VG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1410822
Viễn điểm quỹ đạo 3.4269510
Độ lệch tâm 0.2309377
Chu kỳ quỹ đạo 1696.7043027
Độ bất thường trung bình 352.57123
Độ nghiêng quỹ đạo 8.19703
Kinh độ của điểm nút lên 319.93240
Acgumen của cận điểm 37.33885
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7
For the violist of this name, see Kim Kashkashian

8994 Kashkashian (1980 VG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 11 năm 1980 bởi B. A. Skiff ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8994 Kashkashian
5029--8994-kashkashian-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)