User Tools

Site Tools


5030--9109-yukomotizuki-la-gi

9109 Yukomotizuki (tên chỉ định: 1997 AH7) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Takao Kobayashi ở Ōizumi Observatory ở Ōizumi, Gunma Prefecture, Nhật Bản, ngày 9 tháng 1 năm 1997. Nó được đặt theo tên Yuko Motizuki, an associate professor ở Saitama University.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 9001–10000
  • JPL Small-Body Database Browser
5030--9109-yukomotizuki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)