User Tools

Site Tools


5032--9446-cicero-la-gi

Cicero
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Elst, E. W.
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 3 tháng 5 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9446
Đặt tên theo Cicero
Tên thay thế 1997 JT11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7637155
Viễn điểm quỹ đạo 3.5698157
Độ lệch tâm 0.1272750
Chu kỳ quỹ đạo 2058.3645847
Độ bất thường trung bình 315.46736
Độ nghiêng quỹ đạo 1.49014
Kinh độ của điểm nút lên 163.40691
Acgumen của cận điểm 93.81999
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

9446 Cicero (1997 JT11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 5 năm 1997 bởi Elst, E. W. ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9446 Cicero
5032--9446-cicero-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)