User Tools

Site Tools


5033--9611-anouck-la-gi

Anouck
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9611
Tên thay thế 1992 RF7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9058297
Viễn điểm quỹ đạo 3.4696225
Độ lệch tâm 0.0884318
Chu kỳ quỹ đạo 2078.8344853
Độ bất thường trung bình 354.05880
Độ nghiêng quỹ đạo 5.11521
Kinh độ của điểm nút lên 41.55543
Acgumen của cận điểm 218.26207
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

9611 Anouck (1992 RF7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9611 Anouck
5033--9611-anouck-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)