User Tools

Site Tools


5034--9761-krautter-la-gi

Krautter
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. D. Schmadel và F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 13 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9761
Tên thay thế 1991 RR4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8998216
Viễn điểm quỹ đạo 2.6175702
Độ lệch tâm 0.1588856
Chu kỳ quỹ đạo 1239.8954548
Độ bất thường trung bình 307.07400
Độ nghiêng quỹ đạo 3.60217
Kinh độ của điểm nút lên 336.38031
Acgumen của cận điểm 56.32350
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

9761 Krautter (1991 RR4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 9 năm 1991 bởi L. D. Schmadel và F. Borngen ở Tautenburg; đặt tên theo the German Astrophysicist Joachim Krautter.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9761 Krautter
5034--9761-krautter-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)