User Tools

Site Tools


5036--10125-stenkyrka-la-gi

10125 Stenkyrka

Tên
Tên Stenkyrka
Tên chỉ định 1993 FB24
Phát hiện
Người phát hiện Uppsala-ESO Survey of Asteroids và Comets
Ngày phát hiện 21 tháng 3 năm 1993
Nơi phát hiện Đài thiên văn Nam Âu
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1811460
Bán trục lớn (a) 2.1876018 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.7913265 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.5838771 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.24 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 4.81853°
Kinh độ (Ω) 353.81345°
Acgumen (ω) 336.37528°
Độ bất thường trung bình (M) 123.83475°

10125 Stenkyrka là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1181.8186265 ngày (3.24 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 21 tháng 3 năm 1993.

Tiểu hành tinh named after Stenkyrka, a parish in Sweden.[1]

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 23 tháng 7 năm 2008. 
5036--10125-stenkyrka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)